Ik ben graag zorgvuldig en jouw veiligheid en welzijn is voor mij van het groot belang. Om die reden verzoek ik je de onderstaande disclaimer goed door te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

Dienstverlening:

Impuls Coaching biedt dienstverlening aan als middel ter bevordering van persoonlijke groei en ontwikkeling. De informatie en begeleiding die tijdens sessies worden verstrekt, zijn geen vervanging voor professioneel medisch, psychiatrische, juridisch of financieel advies. Cliënten worden aangemoedigd om bij dergelijke zaken advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals.

Hoewel Impuls Coaching zich inzet om nauwkeurige en nuttige begeleiding te bieden, kan geen garantie worden gegeven voor specifieke resultaten. Individuele resultaten kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de inzet van de cliënt, de aard van de kwesties waaraan wordt gewerkt, en externe omstandigheden.

Impuls Coaching is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden diensten. Cliënten nemen volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen, acties en resultaten, zowel tijdens als na de coaching.

De informatie en materialen die tijdens sessies worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impuls Coaching.

Door gebruik te maken van de diensten van Impuls Coaching, verklaar je dat je deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

Website:

De informatie op deze website wordt verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel ik ernaar streef om accurate en actuele informatie te verstrekken, kan ik geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op deze site.

Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

De inhoud van deze website vormt geen professioneel advies op het gebied van geneeskundig, psychologisch, juridisch of financieel advies of enige andere discipline. Het is geen vervanging voor deskundig advies van een gekwalificeerde professional op het desbetreffende gebied.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of letsel voortkomend uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade en eventuele verlies van winst.

Door gebruik te maken van deze website, stem je ermee in dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om te evalueren of de verstrekte informatie geschikt is voor jouw specifieke doeleinden. Ik ben niet verantwoordelijk voor enige beslissingen die jij neemt op basis van de informatie op deze website.

Alle inhoud op deze website is mijn intellectuele eigendom, tenzij anders vermeld. Het kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Door deze website te gebruiken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer. Als je het niet eens bent met (een deel van) deze disclaimer, dien je deze website niet te gebruiken.