Jouw privacy is van groot belang, ik hecht dan ook grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Om die reden tref ik in mijn coaching praktijk veel maatregelen om verlies of ongewenste toegang tot gevoelige gegevens te voorkomen.

Omdat ik zowel offline als online met jouw gegevens kan krijgen te maken is mijn privacybeleid in twee delen opgesplitst.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van mijn privacy beleid: twijfel niet en neem gelijk contact met mij op.

Offline Privacy

Voor het optimaal, verantwoord en efficiënt aanbieden van mijn diensten heb ik diverse gegevens nodig. Hieronder beschrijf ik de gegevens die ik mogelijk nodig zou kunnen hebben, wat ik daarmee doe en hoe deze beschermd worden.

Verstrekken van persoonsgegevens:

a. Ik verzamel persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om mijn service en afsprakenplanning te optimaliseren. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en niet gedeeld met derden, tenzij wettelijk vereist.

Verstrekken van gegevens van medische aard:

a. Voor gesprekken kan voorkomen dat cliënten medische informatie delen, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, klachten van mentale aard of behandeltrajecten die reeds lopen of gelopen hebben. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en dienen enkel voor een optimale dienstverlening van cliënt in kwestie.

Gegevensbescherming:

a. Cloudopslag: klantgegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving met sterke wachtwoorden en tweestaps verificatie.

b. Nederlandse hostingprovider: Ik maak gebruik van een Nederlandse hostingprovider om gegevens te beschermen en te voldoen aan de Europese privacywetgeving. (AVG)

 

Online privacy

Gegevensverzameling en -gebruik:

a. Websitebezoek: Wanneer je mijn website bezoekt, verzamel ik bepaalde gegevens via Google Analytics om het gebruik en de prestaties van mijn website te analyseren en verbeteren. Deze gegevens omvatten enkel en alleen anonieme informatie over browser type, bezochte pagina’s en de duur van het bezoek.

b. Nieuwsbriefinschrijving: Als jij je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, vraag ik om jouw e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om  je op de hoogte te houden van updates en nieuwe blogartikelen op mijn website. Jouw gegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden.

Gegevensbescherming:

a. Sterke wachtwoorden: Online systemen zijn beveiligd met sterke wachtwoorden en tweestaps verificatie om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen.
b. Nederlandse hostingprovider: Mijn website en online gegevens worden gehost bij een vertrouwde Nederlandse hostingprovider die voldoet aan de Europese privacywetgeving. (AVG)

c. Tweestapsverificatie: Ik maak gebruik van tweestapsverificatie om extra beveiligingslagen toe te voegen aan al mijn (online) accounts en gegevens.

d. Betalingen: als je betalingen verricht via deze website, verlopen deze via Pay.nl. Dit is een Nederlandse aanbieder van betaaldiensten en voldoen aan de nodige regelgeving en vallen onder het nederlandse banken toezicht. Betalingen verlopen altijd via een versleutelde en beveiligde verbinding. Dit kun je eenvoudig herkennen aan het “hangslot icoon” in de adresbalk van je browser.

 

Rechten van de client op privacy gebied:

Ik respecteer jouw privacy en begrijp dat jij bepaalde rechten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hier zijn de belangrijkste rechten die je kunt uitoefenen:

Inzagerecht: Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ik van jou heb verzameld en om te controleren hoe deze worden verwerkt.

Recht op verwijderen: Indien gewenst, kun je mij verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit mijn systemen. Let op dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op correctie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of verouderd zijn, kun je mij verzoeken deze te corrigeren of bij te werken.

Recht op beperking van verwerking: Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in bepaalde omstandigheden.

Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen of als je vragen hebt over mijn privacybeleid, kun je contact met mij opnemen.

Laatste update: 1-2-2024

Ik behoud mij het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst. Met een gewijzigd privacy beleid komt het voorliggende privacy beleid automatisch te vervallen.